Menunggu Hujan dengan Vira dan (Sebuah) Doa

Menunggu Hujan Mula-mula saat kulihat langit mendungAku bergegas merias diri Kupilih-pilih lipstik mana yang serasiDengan