Langkah Benar Mustafa Kemal Membubarkan Kekhalifahan Utsmani

Langkah Benar Musthafa Kemal Membubarkan Kekhalifahan Utsmani(oleh : Siti Fatkhiyatul Jannah) Kekhalifahan Utsmani dibubarkan pada