Wacana Bentuk Negara dalam Masyarakat Muslim (Perspektif Michel Foucault)

Wacana Bentuk Negara Dalam Masyarakat Muslim (Perspektif Michale Faulcolt) Oleh : Siti Fatkhiyatul Jannah (Pengamat